Пълномащабно учение по подобряване на координацията и взаимодействието между съставните части на Единната спасителна система (ЕСС) се проведе днес в Ловеч

  • ПДФ

Пълномащабно учение по подобряване на координацията и взаимодействието между съставните части на Единната спасителна система (ЕСС) се проведе днес в Ловеч. Включиха се 8 институции с 14 екипа. Темата бе спасителна верига за опазване на живота и осигуряване на ефективно и адекватно реагиране на компетентните органи при получаване на сигнал за пътнотранспортно произшествие (ПТП) с пострадали на ж.п. прелез с няколко моторни превозни средства и разлив на леснозапалима течност от автоцистерна.Учебната ситуация бе проиграна на ж.п. прелеза на бул. „Мизия“ – Северна индустриална зона. Участваха екипи на областната дирекция на МВР – Ловеч, регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Ловеч, Центъра за спешна помощ – Ловеч, БЧК – Ловеч, областно пътно управление – Ловеч, община Ловеч, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Плевен, и РИОСВ – Плевен.

За ръководител със заповед на областния управител бе определен директорът на РДПБЗН комисар Владимир Кацарски. Целите на учението са отработване на ситуации и дейности, изискващи единно ръководство на силите и средствата, тренировка за оценка на обстановката, вземане на правилни решения и действия на областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и на съставните части на ЕСС, подготовка на готовността за създаване на адекватна и безопасна временна организация на движението при временно затваряне на участък, повишаване практическите умения на служителите от различните структури, проверка за спазване на изискванията за безопасност и здраве, тренировка за работата на сформирания временен щаб за координация и управление на силите и средствата.

Какво се случи. В 11 ч. днес на тел. 112 постъпват сигнали от граждани за верижно ПТП между три автомобила – автобус, лека кола и автоцистерна с последващ разлив на леснозапалима течност. Има пострадали, ж.п.