ОС НА БЧК-ЛОВЕЧ НАГРАДИ ИЗЯВЕНИ ДОБРОВОЛЦИ ПО СЛУЧАЙ 5 ДЕКЕМВРИ – ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА

  • ПДФ

По случай 5 декември-ден на доброволеца Ловешката Червенокръстка организация тържествено награди най-изявените през 2022 година с почетни звания. Звание „Заслужил деятел на БЧК“ за дългогодишен принос получи г-жа Йорданка Славщевска от общинската организация в Угърчин, както и звание „Отличник на БЧК“ се връчи на г-н Васил Едрев, г-жа Илианка Цвятковска и доктор Калина Екова. „Отличник на БЧК“ получиха и г-жа Радослава Георгиева-член на „Доброволен екип за реакция при бедствия, аварии и катастрофи“ и ръководител БМЧК-Тетевен, както и г-н Петър Кавалски. Най-изявеният млад доброволец за годината със звание „Млад отличник на БЧК“ получи Михаил Гечев от БМЧК-Тетевен. Както винаги досега, 5 декември, Международният ден на доброволеца, се явява отлична възможност да благодарим и да отдадем заслужено признание на всички наши доброволци, които с героични усилия подкрепиха през годината хората, имащите нужда от помощ и съчувствие в тежък за тях момент,

като пренебрегвайки своето лично спокойствие и безопасност, застанаха без колебание в предните редици за подпомагане на уязвимите си съграждани и на търсещите хуманитарна закрила, по време на сполетелите ни кризи. Бихме желали да им пожелаем много здраве, сили и вдъхновение за успешна реализация в тяхната хуманна и достойна дейност! Отново ще подчертаем, че признаването и оценяването на техния труд е съществен фактор за разширяване и укрепване на мрежата от съмишленици, на които организацията може да разчита, в кризисни и в конвенционални условия, а в по-широк план - за изграждането на по-състрадателен, толерантен и проспериращ свят.