БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ ЛОВЕЧ ИЗБРА НОВОТО СИ РЪКОВОДСТВО

  • ПДФ

На 20-ти януари делегатите на Отчетно-изборното събрание на клубовете на БМЧК- Ловеч приеха отчета на организацията за двугодишния период - 2021-2022г. Избра се и ново ръководство, насоки за работа и календарен план за дейностите за 2023 г. За областен координатор беше избрана Никол Иванова- клуб Ловеч, а за зам.-областен – Преслава Драндарова-клуб Троян.

 

Делегати на Националното събрание на БМЧК пък ще бъдат Теодор Джабраилов-клуб Ловеч и Никол Иванова- клуб Ловеч. За подгласници бяха избрани Радослав Николаев-клуб Тетевен и Герана Иванова-клуб Троян.
След събранието делегатите преминаха базово обучение по „Първа психологична помощ и психосоциална подкрепа“ с лектор Пламен Патарински-клуб БМЧК Ловеч.

Директорът на БЧК - г-жа Георгиева поздрави новоизбраното ръководство, благодари за работата на всички настоящи и бивши членове и доброволци.