МЛАДИТЕ ЧЕРВЕНОКРЪСТЦИ В ОТ ЛОВЕЧ ПАРТНЬОРСТВО СДОБРОВОЛЦИТЕ НА БИБЛИОТЕКАТА С ИНТЕРАКТИВЕН НАЧИН НА ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗДЕЛНО СМЕТОСЪБИРАНЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И „ХЕЛФИ“

  • ПДФ

През изминалата седмица – на 4ти, 5ти и 12ти октомври младите червенокръстци от Ловеч в партньорство с доброволците към „Център за работа с доброволци към РБ“проф. Беню Цонев“ проведоха ситуционни игри на екологичната тема: "Разделното събиране на отпадъци" и програма „Хелфи“ в детските градини „Мария Сиркова“, „Снежанка“ и „Люляче“.

Ролевите игри на малките възпитаници с доброволците за разделното събиране на отпадъците се оказаха интересни и потребни.

 

Децата научиха полезни правила за разделното събиране на отпадъците и сами демонстрираха какво са научили за контейнерите със син, жълт и зелен цвят. Целта на този тип обучения е да възпитаме още в ранната възраст навици за правилно сметосъбиране и грижа за околната среда.
Бате Христиан и кака Маги показаха и заедно с децата промиваха ранички, а и малчуганите научиха различните начини на промиване на ранички, как да си лепнат лепенка за да се запази раничката, как се спира кръвотечение от носа, а най-смелите дори успяха да превързват с бинт.Програмата „Хелфи“ е обучителен модул, предназначен за деца и ученици до 5-ти клас, чрез който те да научат началните правила за оказване на първа помощ по достъпен и забавен начин. Желанието да помогнеш, да се научиш как да го правиш.
От изключително значение е колкото се може повече хора да могат да прилагат първа помощ, тъй като разликата между живота и смъртта за пострадалия е само няколко минути или секунди. Затова е много важно децата да могат да прилагат първа долекарска помощ. За предотвратяване на произшествията може да ни помогне само познанието за дадена опасност и начинът, по който може да се избегне.