БЧК ЛОВЕЧ С ОБУЧЕНИЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ДГ „СИНЧЕЦ“ - ТРОЯН

  • ПДФ

На 2-ри декември ОС на БЧК Ловеч проведе еднодневно обучение по първа помощ на работното място на служители от ДГ“Синчец“ - Троян. Служителите преминаха теоретично и практическо обучение от доктор Силвия Дулева и доброволци на БЧК по първа долекарска помощ при наранявания и счупвания, при кръвотечение, изгаряния (термични изгаряния и химически изгаряния), измръзване, слънчев и топлинен удар, при удар от електрически ток, при остри отравяния, ухапвания от змия, куче, насекомо, помощ при състояние на безсъзнание и помощ при застрашаващи живота нарушения в дишането и кръвообращението, спешни състояния при симптоми на инсулт, инфаркт, гърч, асматичен пристъп. Обучението по първа помощ на работното място е част от задълженията на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.