193 ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЛУКОВИТ И СЕЛО АЛЕКСАНДРОВО, ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ ТОПЪЛ ОБЯД ДО КРАЯ НА ЗИМАТА ПО ПРОЕКТ НА БЧК - ЛОВЕЧ

  • ПДФ

Секретариатът на ОС на БЧК в Ловеч спечели за дванадесета година проект «Осигуряване на топъл обяд за деца» по програма «Партьорска мрежа за благотворителност». По проекта, който е с продължителност от 1ви декември 2023 до месец март 2024 г., ще се организира трапезария за 137 деца от НУ „инж.Георги Вълков“ и 56 деца от ОУ „св. Кирил и Методий“ в село Александрово, община Ловеч, в която ще се предлага топъл обяд на деца от социално слаби семейства, сираци и полусираци на стойност три лева на ден.

 

Подборът на целевата група е от социално-слаби семейства, сираци и полусираци, на възраст от 7 до 14 години се извърши по критерии, заложени в Правилник на БЧК за предоставяне на храна в обществени трапезарии на деца сираци и полусираци, деца с увреждания, деца от социално-слаби семейства с доход на член от семейството до 80 % от минималната работна заплата, редовно посещаващи учебни занятия. Училищното ръководство извърши социално анкетиране на учениците и на база събраните данни БЧК-Ловеч утвърди окончателния списък на бенефициентите. Всяко дете ще получи топъл обяд за всеки месец, а храненето ще се извършва в учебни дни, на обяд от 11.30 до 14.30 часа в трапезария, обозначена със знака на Червения кръст.

 

През тази учебна година почти 1 800 деца от 21 области в страната ще получават безплатна топла храна всеки учебен ден в студените месеци. Това ще бъде възможно благодарение на програмата на БЧК „Топъл обяд". Инициативата в подкрепа на децата на България се провежда за 20-та поредна година. Нейната основна цел е да се подпомогнат ученици в неравностойно положение и техните родители. БЧК се грижи за осигуряването на здравословно и пълноценно хранене на деца от уязвими групи, привличането и задържането на учениците в училище. За много от тях безплатният обяд е основната мотивация да посещават учебните занятия. До момента приблизително 24 000 деца са подпомогнати от програмата.