МЛАДИТЕ ЧЕРВЕНОКРЪСТЦИ С ОБУЧЕНИЕ НА ПЪРВИ КЛАС В ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“-ЛОВЕЧ ПО ПЪРВА ПОМОЩ

  • ПДФ

Младите червенокръстци Теодор Джабраилов и Анна-Мария Петрова проведоха обучение и демонстрация по първа помощ по програма „Хелфи“ на децата от първи клас в ОУ „Васил Левски“-Ловеч. Те запознаха първокласниците какво е „първа помощ“, как да помогнат на наранено приятелче, какви видове рани има, как се промиват и превързват, какво се прави при изгаряне и при кръвотечение от носа. Децата с голям интерес се включваха в презентирането и с техни случки, активно взеха участие сами да си лепнат лепенки и превържат с бинт.

Естествено на тези, които се затрудняваха им помагаха бате Тео и кака Ани и си обещахме скоро отново да се видим за да им разкажем какви опасности крият различните водоеми и как да се предпазваме .

 

Целта на програма „Хелфи“ е провеждане на занимания, насочени към деца от детски градини и начален етап на обучение за придобиване на знания относно превенция на инциденти и оказване на първа помощ.

МЛАДИТЕ ЧЕРВЕНОКРЪСТЦИ С ОБУЧЕНИЕ НА ПЪРВИ КЛАС

В ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“-ЛОВЕЧ ПО ПЪРВА ПОМОЩ