В ДЕНЯ НА ВЛЮБЕНИТЕ МЛАДИТЕ ЧЕРВЕНОКРЪСТЦИ, ДОБРОВОЛЦИТЕ НА БИБЛИОТЕКАТА И РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ С ИНИЦИЯТИВА В ЛОВЕЧ И ТЕТЕВЕН

  • ПДФ

Сърцата на любовта разцъфнаха в училищата ППМГ, ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, НПГВМ Проф. д-р Д. Димов и ПГМЕТ в Ловеч както и в трите гимназии в Тетевен. Всеки ученик поставяше послания за любовта и получаваше пожелания, балони сърчица и информационни материали за превенция на полово предаваните заболявания.
Под мотото „Отговорността е секси“ на Министерство на здравеопазването младежите напомниха, че използването на презерватив предпазва от сексуално предавани инфекции, включително ХИВ/СПИН.

Съвместно с екипите на РЗИ – Ловеч доброволците на БМЧК-Ловеч и Тетевен съвместно с доброволците към „Център за работа с доброволци“ към РБ „проф.Беню Цонев“ популяризираха местата и кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН, сифилис, хепатит В и С в кабинета на МКБППМН при Община Тетевен и медицинския кабинет на ППМГ. За наша радост жиланието за тест бе огромно от страна на по-големите ученици.

 

Младите червенокръстци от Ловеч и Тетевен раздаваха и на центъра информационни материали, балони и презервативи, като приканиха граждани да се включат в кампанията за безплатни изследвания за ХИВ, СПИН, сифилис, хепатит B и C. Влюбените двойки, добри приятели или просто усмихнати хора се снимаха и в рамките на любовта както в училищата така и в града.

Тази година зад инициативата застава актьорът Александър Сано, а партньори отново са Министерството на здравеопазването, Националният център за обществено здраве и анализи, Българският Червен кръст , Българската асоциация по семейно планиране, Центърът за сексуално здраве – София и Фондация „Сингъл степ“. Националната антиСПИН кампания на Министерството на здравеопазването се провежда ежегодно в четири етапа, а БЧК е партньор от нейното начало през 1992 г. Първият етап започва на 1 декември, в Световния ден за борба срещу СПИН. Вторият е по повод 14-ти февруари, а третият е обвързан с Деня на съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН, който се отбелязва всяка трета неделя на месец май. Последният, четвърти етап (лятна антиСПИН кампания) обхваща периода от 14 до 31 август. Целта на кампанията е повишаване на информираността на младите хора и хората в риск относно относно начините на предаване и предпазване от ХИВ и други сексуално разпространявани заболявания.