МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ ЛОВЕЧ ОТКРИ НОВ КЛУБ В ЛУКОВИТ

  • ПДФ

В деня на настъпване на астрономическата пролет младежката червенокръстка организация откри нов клуб в Луковит. Под ръководството на дългогодишната ни доброволка на БМЧК Василена Димитрова и в партньорство с СУ „Алеко Константинов“ – Луковит ученици от 8ми клас се обединиха към хуманната кауза на червенокръстците. С помощта на областния координатор Теодор Джабраилов и Магдалена Николаева – БМЧК Ловеч те избраха своето ръководство и план през 2024 година. Към тях се присъединиха и „Малките приятели на клуб БМЧК“ към ГЦОУД в СУ „Алеко Константинов“. Отпразнувахме и с торта събитието, а с подкрепата на ръководството на училището новите доброволци ще преминат редица обучения за да разпространяват сред учащите знанията и уменията си за прилагане на първа долекарска помощ, здравна просвета, работа с деца и хора в риск и други.