Водно спасяване

Обучение за водни спасители

  • ПДФ

водно спасяванеОт 2006 година обучението на водни спасители се води по нова програма, предвиждаща две степени на правоспособност както следва:

  1. За работа на басейни и аквапаркове;
  2. За работа на открити водни площи и море.
Първата степен е задължителна за всички кандидати, с изискване да се покрие норматива от 50 секунди за преплуване на 50 метра. Таксата е равна на 45% от Минималната Работна Заплата / МРЗ/.
До втора степен се допускат само кандидати, които покриват норматива от 1 минута и 50 секунди за преплуване на 100 метра. Таксата за обучение се увеличава допълнително с 35% от МРЗ, като общо става 80 % от МРЗ.
водно спасяване
водно спасяване
През 2010 г. е проведен един курс за водни спасители. От общо 9 кандидата за „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове”, 8 от тях издържаха успешно изпита. Съгласно представеният протокол от „Дирекция ВСС” успешно издържалите курсисти получиха своевременно свидетелство за съответната квалификационна степен. Заверени са 14 талона за правоспособни спасители от които 8 за „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове „ и 6 за „Воден спасител на открити водни площи и море”. В дружеството на водните спасители членуват 5 човека, които преминаха опреснителен курс по оказване на първа долекарска помощ. Статистиката показва шест случая на удавени в Ловешка област през 2010 год., които не са в следствие на упражняване на плувна дейност.

Водно спасяване

  • ПДФ

водно спасяване Водноспасителната  служба към БЧК  води своето начало от 1964 год., а дейността и е регламентирана със Закона за БЧК /29.09.1995 г. / и Наредбата по водноспасяване /24.07.1996 г./
БЧК–Ловеч я осъществява съвместно с Общинска администрация, Комисията по водно спасяване,
РЗИ, РУГЗ КЪМ МВР, РДВР, РЦЗ и др.Водноспасителната дейност в БЧК – Ловеч работи по следните приоритети:
  • обучение на  кандидати  в организираните курсове за подготовка на спасителски кадри;
  • усъвършенстване профилактиката на водния травматизъм;
  • разширяване общественото начало  в работата на водноспасителските кадри;
  • обучение на млади хора в курсовете по водноспасителен минимум;
  • утвърждаване организаторската дейност по водно спасяване