Младежки червен кръст

Български Младежки Червен кръст - БМЧК

  • ПДФ

БМЧКБългарски Младежки Червен кръст /БМЧК/ е доброволна младежка организация, която е неразделна част от Български Червен кръст и принадлежи към Международното младежко червенокръстко движение. Младите доброволци работят в клубове, организирани в учебни заведения/училища, университети/, по местоживеене и по интереси. В страната са създадени над 270 клуба с над 4500 членове и доброволци на организацията. БМЧК осъществява програми за обучение, дейности и услуги сред децата и младежите в следните приоритетни области:
1.    намаляване на социалната и здравната уязвимост;
2.    обучение по първа помощ
3.    превенция на сексуално и наркоманно рисково поведение
4.    здравно образование;
5.    разпространение на идеите и принципите на червенокръсткото движение;
6.    превенция на трафика на хора;
7.    ограничаване разпространението на най-тежките форми на детски труд;
8.    застъпничество за правата на децата в социални институции и др.

БМЧКБългарски младежки Червен кръст – Ловеч организира своята дейност в изградените клубове на БМЧК: областен клуб на БМЧК в гр.Ловеч и, общински клуб при ПГТ “Иван Марангозов”– гр.Априлци, клубовете на БМЧК в СОУ”Алеко Константинов” и ПГСС “Сергей Румянцев” – гр.Луковит, общински клуб на БМЧК гр.Тетевен и общински клуб БМЧК към СОУ “Св.Св.Кирил и Методий” гр.Угърчин с общ  числен  състав  64 член-доброволци.

 

БМЧК БМЧК БМЧК БМЧК БМЧК БМЧК