Хуманитарно подпомагане

Предоставянето на хуманитарни помощи от Българския Червен кръст (БЧК)

  • ПДФ

Предоставянето на хуманитарни помощи от Българския Червен кръст (БЧК) се извършва по реда, установен в „Правилник за предоставяне на хуманитарни помощи от БЧК”.

продължава>

Получаване на хуманитарни помощи от Българския Червен Кръст (БЧК)

  • ПДФ

Получаването на хуманитарни помощи от Българският Червен кръст (БЧК) се извършва по реда, установен в „Правилник за получаване на хуманитарни помощи от БЧК”.

продължава>