Създаване на Българския Червен Кръст

Сряда, 09 Февруари 2011

Марин ДриновСамо два месеца след Освобождението (през май 1878 г.), по идея на Марин Дринов, се подготвя основането на първото червенокръстко дружество в България.

Младата Българска държава осъзнава значението на Червенокръсткото движение при формиране на своята здравна и социална политика и всячески подкрепя създаването на клонове в цялата страна.

 

"Делото на Червения Кръст е дело общонародно и неговите родолюбиви и високо хуманни начинания трябва всеки българин от сърце да поощри и подкрепи"
Цар Борис III за БЧК

 

Цар  Борис III подпис печат