Кръводаряване

Събота, 26 Февруари 2011

кръводаряванеВ областта на кръводаряването Българският Червен кръст фокусира усилията си предимно върху промоцията на безвъзмездното кръводаряване. Целенасочено работи с млади хорате за възпитанието им като бъдещи кръводарители и пропагандира на безвъзмездното кръводаряване.