Водно спасяване

Неделя, 06 Март 2011

водно спасяване Водноспасителната  служба към БЧК  води своето начало от 1964 год., а дейността и е регламентирана със Закона за БЧК /29.09.1995 г. / и Наредбата по водноспасяване /24.07.1996 г./
БЧК–Ловеч я осъществява съвместно с Общинска администрация, Комисията по водно спасяване,
РЗИ, РУГЗ КЪМ МВР, РДВР, РЦЗ и др.Водноспасителната дейност в БЧК – Ловеч работи по следните приоритети: