Обучение за водни спасители

Неделя, 06 Март 2011

водно спасяванеОт 2006 година обучението на водни спасители се води по нова програма, предвиждаща две степени на правоспособност както следва:

  1. За работа на басейни и аквапаркове;
  2. За работа на открити водни площи и море.
Първата степен е задължителна за всички кандидати, с изискване да се покрие норматива от 50 секунди за преплуване на 50 метра. Таксата е равна на 45% от Минималната Работна Заплата / МРЗ/.
До втора степен се допускат само кандидати, които покриват норматива от 1 минута и 50 секунди за преплуване на 100 метра. Таксата за обучение се увеличава допълнително с 35% от МРЗ, като общо става 80 % от МРЗ.
водно спасяване
водно спасяване
През 2010 г. е проведен един курс за водни спасители. От общо 9 кандидата за „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове”, 8 от тях издържаха успешно изпита. Съгласно представеният протокол от „Дирекция ВСС” успешно издържалите курсисти получиха своевременно свидетелство за съответната квалификационна степен. Заверени са 14 талона за правоспособни спасители от които 8 за „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове „ и 6 за „Воден спасител на открити водни площи и море”. В дружеството на водните спасители членуват 5 човека, които преминаха опреснителен курс по оказване на първа долекарска помощ. Статистиката показва шест случая на удавени в Ловешка област през 2010 год., които не са в следствие на упражняване на плувна дейност.