ДО МЕДИИТЕ

Неделя, 18 Септември 2022

Информираме Ви за извършените дейности от БЧК за подпомагане на пострадалото от наводненията население в община Карлово. Най-засегнатите от наводненията населени места в община Карлово, посети екип на БЧК, за да направи на място оценка на нуждите. Представители на Областния съвет на БЧК-Пловдив и на дирекция „Мениджмънт на бедствията” в Националния Секретариат на БЧК проведоха среща с представители на местната власт с цел създаване на добра координация по отношение уточняване нуждите на пострадалите хора. По данни на общината, най-тежка е ситуацията в селата Каравелово, Богдан и Слатина. Останалите населени места на територията на община Карлово, където има засегнати от наводненията домакинства и нарушена инфраструктурата са Христо Даново, Войнягово, Розино и Столетово. В тях вниманието е насочено и към сградите с обществена значимост като детски градини, училища и др. В с. Каравелово, екипите на БЧК доставиха дезинфектанти и питейна вода. Те проведоха среща с кмета на селото – Славка Червенкова, по време на която стана ясно, че към момента хората там се нуждаят от тежка техника и доброволци за разчистване на щетите. БЧК е в постоянна връзка с представители на община Карлово и с кметовете на засегнатите места, за да бъде предоставено допълнително подпомагане съобразно нуждите. До момента БЧК е предоставил от бедствения си резерв комплекти със спално бельо, одеяла и дезинфектанти. Бяха осигурени и над 5 тона минерална и изворна вода. Предоставена помощ на 3 септември 2022 г.: - Спални комплекти – 200 бр. - Одеяла – 200 бр. - Почистващ гел за ръце х 0.400 – 192 бр. - Дезинфектанти – х 0.500 – 200 бр. - Дезинфектанти – х 0.250 – 412 бр. - Дезинфектанти х 1 л. – 600 бр. Предоставена помощ на 8 септември 2022 г.: - Изсушители – 10 бр. - Спални комплекти – 700 бр. - Одеяла – 720 бр. - Дезинфектанти – 600 л. - Платнища за общо ползване – 10 бр.

Информираме ви също така, че екипи на БЧК съгласувано с общинските структури продължават своята дейност в засегнатите райони, като предоставят храни, вода и дрехи на нуждаещите се. Относно желаещите да направят парични дарения – да се обръщат към сайта на община Карлово, където тече вече дарителска кампания и могат да се правят дарения. Относно желаещи да направят материални дарения/помощи, в момента основно нуждата е от минерална вода, дазинфекциращи препарати и трайни консервирани храни, готови за консумация.

Всеки желаещ може да дари посочените материали в офиса на БЧК-Ловеч – ул. Отец Паисий №9 всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа, които в координация с Обл. на БЧК – Пловдив, ще бъдат насочвани директно към нуждаещите се в пострадалите общини.