5 ДЕКЕМВРИ-ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА

Петък, 04 Декември 2020
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

5 ДЕКЕМВРИ-ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦАДнес празнуват тези, за които хуманността е висша човешка добродетел!

Скъпи доброволци,

От името на Български Червен Кръст- Ловеч приемете нашите благодарности за стойностния принос на вашето дело в утвърждаване хуманните ценности в съвременния ни живот, за утвърждаване ценностите на доброволчеството. В тежката епидемична обстановка в страната най-вече ви благодаря за силния характер, съчетан с огромни умения и усилия, проявен за подкрепа на физическото, умствено и духовно развитие на младите хора на Ловешка област, в подкрепа на хората в нужда от всички възрасти.

Открояването на доброволческата дейност са едно от основните измерения на активната гражданска позиция и на демокрацията, което претворява в действие европейските ценности като солидарност и недискриминация и по този начин допринася за хармоничното развитие на европейското общество, към което и ние принадлежим.

Едва ли е нужно да подчертавам, че доброволческите дейности водят до придобиване на обогатяващ опит, създават условия за развитие на социални умения и компетентности. Ето затова считам, че да работим всички заедно с общи усилия за развитието на общество, на гражданите на област Ловеч, да подпомагаме за възпитанието на младите хора на качества, които да им бъдат полезни, да ги правят самите тях полезни за околните.

Всичко това ни кара нас, хората, които сме доброволци в Български Червен кръст да си дадем ясна сметка къде сме, къде стоим, как хората оценяват нашите усилия и дейност. Да си дадем ясна сметка какъв е потенциалът на нашата доброволческа дейност. И отговорът ни е категоричен – можем много повече от това, което сме показали през годината. Никакъв шанс за развитие нямат тези, които решат, че са свършили всичко, че вече няма какво повече да направят. Затова и през новата година ние ще насочим усилията си за преодоляване на няколко важни цели – важни както за нас, така и за хората, към които е насочена нашата дейност. Ще насочим усилията си и ще продължим да работим за изграждане на благоприятна среда за доброволческа дейност, за да се утвърди доброволчеството като неразделна част от усилията за насърчаване на гражданското участие, ще работим за повече права на организаторите на доброволчески дейности. Ще акцентираме върху работата с медии, като ги привлечем в нашата мисия – с цел доброволчеството да получи признание от страна на отговорните институции, граждански и публични, като се поощрява участието на хора, дружества и организации за развитието на доброволчеството и да се повишава осведомеността по отношение на значимостта на тези дейности.

Тук е мястото да благодаря и на нашите партньори в лицето на Албена Йончева и „Център за работа с доброволци“ към РБ „проф. Беню Цонев“, които вече 10 години са рамо до рамо с нас и, за които думите на благодарност не стигат. Тук е и мястото за благодарност към Областен управител в лицето на г-жа Ваня Събчева, която неизмерно ни подкрепя, към кмета на община Ловеч г-жа Корнелия Маринова, с която реализираме редица дейности и проекти. Благодаря и на всички кметове на област Ловеч, без които не бихме могли да помогнем на хилядите нуждаещи се лица в областта, както и на всички държавни и местни структури, с които работим съвместно.

Но днес е нашия ден…ден, в който всеки един човек може да открие доброволеца в себе си!

Аз разбирам това послание така – нека всеки от нас да се включи както и с каквото може, но с цялата си душа!

 

Благодаря ви и честит празник!

 

5 ДЕКЕМВРИ-ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА5 ДЕКЕМВРИ-ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА5 ДЕКЕМВРИ-ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА

5 ДЕКЕМВРИ-ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА5 ДЕКЕМВРИ-ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА5 ДЕКЕМВРИ-ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА

5 ДЕКЕМВРИ-ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА