Кой е онлайн?

В момента има 50 посетителя в сайта

ПОДАЙ РЪКА, ПРОМЕНИ ЖИВОТ! СТАНИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ!

  • ПДФ

ПОДАЙ РЪКА, ПРОМЕНИ ЖИВОТ! СТАНИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ!На 31-ви август и на 3-ти септември младежите от клуб Тетевен, клуб „МИГ”-с.Крушуна и Ловеч към ОС на БЧК Ловеч проведоха информационна кампания за популяризиране на приемната грижа сред гражданите. Младите червенокръстци показаха направени рисунки, плакати и колажи, представяйки мечтата на децата, живеещи в дом. Над 150 граждани на двете общини пожелаха да бъдат и анкетирани и проявиха интерес и желание да се свържат с отделите за закрила на детето за възможност да бъдат приемни семейства. Хората от двата града подкрепиха с интерес информационната кампания за приемна грижа.

Проектът на Български Младежки Червен кръст „Социална програма за подкрепа на деца и младежи, напускащи социалните институции” се реализира с финансовата помощ на фондация „Велукс” и в партньорство с Международната федерация на Червения кръст/ Червения полумесец, Зона Европа.

На 08.09.2011 г. от 17.00 часа на площад „Тодор Кирков” ще се проведе концерт с участието на доброволците на БМЧК под надслов „ПОДАЙ РЪКА, ПРОМЕНИ ЖИВОТ! СТАНИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ!”.

ПОДАЙ РЪКА, ПРОМЕНИ ЖИВОТ! СТАНИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ!ПОДАЙ РЪКА, ПРОМЕНИ ЖИВОТ! СТАНИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ!ПОДАЙ РЪКА, ПРОМЕНИ ЖИВОТ! СТАНИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ!

Всяко дете има право на щастие, да подкрепим проекта на БМЧК за предоставяне на услуги и подкрепа на деца от социалните институции

  • ПДФ

Проектът на Български Младежки Червен кръст „Социална програма за подкрепа на деца и младежи, напускащи социалните институции” се реализира с финансовата помощ на фондация „Велукс” и в партньорство с Международната федерация на Червения кръст/ Червения полумесец, Зона Европа, в периода 1 декември 2010г. – 30 ноември 2014 г. Той е разделен на две основни части.

Първата се състои в откриване на консултативен център по приемна грижа, като основната цел е насърчаване и популяризиране на приемната грижа в България. Центърът ще работи с потенциални и настоящи приемни родители в партньорство с доброволците на организацията и институции и неправителствени организации, имащи отношение към приемната грижа. Основни дейности на центъра са проучването на нагласите на обществото по отношение на приемната грижа, провеждане на обучения за бъдещи приемни родители, лобиране пред държавата за промяна на законодателството за подкрепа на приемната грижа. Очакваният резултат от дейността на консултативния център е повишено познание и положителна нагласа към приемната грижа, увеличен брой приемни родители и редица обучения за настоящи и бъдещи приемни семейства, както и за доброволци.

Втората основна част на проекта е създаването на защитено жилище за млади хора, напускащи социалните институции, с цел постигане на успешната им интеграция и ресоциализация. Капацитетът на жилището е 12 човека, като всеки може да бъде настанен в него за не повече от година. Целта на престоя в защитеното жилище е да се развият житейски и професионални умения на младите хора, да се създадат партньорства с корпоративния сектор за обучение и стаж на настанените в жилището. Планирано е продължаващо обучение за младите хора чрез менторски програми за подготовка за приемни изпити във висши учебни заведения и чрез професионалните обучения, предоставяни от агенцията по заетостта. Всички, настанени в жилището младежи, ще имат възможността активно да се включат във дейностите на БМЧК, заедно с доброволците на организацията.

Всяко дете има право на щастие, независимо от неговата раса, пол, възраст, произход. Всяко дете трябва да се чувства добре в средата, в която живее. Децата се чувстват най-добре, когато живеят със сигурни и стабилни семейства, чиито грижи подкрепят тяхното развитие. Съществуват обаче и много деца, лишени от така важната за бъдещето им основа - семейството. Щастливите детски погледи и усмивки на децата, които вече са част от своите нови семейства и миговете на тъга, когато не можем да предложим такава перспектива за останалите деца, ни карат да вярваме, че нашата мечта ще се сбъдне, че приемната грижа има бъдеще.Просто трябва да продължим напред!

Всяко дете има право на щастие, да подкрепим проекта на БМЧК за предоставяне на услуги и подкрепа на деца от социалните институции

БЧК УДЪЛЖАВА ДО 9 СЕПТЕМВРИ СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОМОЩИ ОТ ЕС

  • ПДФ

6965 души от Ловешка област ще получават помощи - пакети с храна от местния клон на Българския червен кръст, съобщи Цветомира Георгиева - директор на Секретариата на ОС на БЧК в Ловеч. Това е вторият транш за раздаване на хранителни продукти по програмата на Червения кръст "Разпределяне нахрани от интервенционните запаси на Европейския съюз на социално слаби лица". Раздаването на пакетите с храна, които включват по 4 опаковки ориз и брашно, 4 консерви постни лозови сърми, 2 пакета спагети, един пакет грис, 5 пакета нишесте и 2 кутии вафли, ще продължи до 9 септември. Освен 5858 души, получавали енергийни помощи през последния отоплителен сезон, по време на втория транш ще бъдат включени още две групи социално слаби лица, каза още Георгиева. Това са 1107 майки или осиновителки, получавали през предходната календарна година месечни помощи за отглеждане на дете до една година и лица, получавали през 2010 г. месечна добавка за отглеждане на дете с увреждания. Тези допълнителни правоимащи ще получат продукти, полагащи им се както на първи, така и на втори транш.

Със заповед № РД11-937/15.08.2011 г. на Областната дирекция по безопасност на храните в Ловеч и писмо с № 2364/17.08.2011 г. на Българска агенция по безопасност на храните” беше спряно раздаването на консервите от втория транш на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз. Беше извършена проверка за безопасност и годност на храните, като се взеха и проби за анализ на качеството на консервите. Според процедурата всеки път когато получаваме хранителни продукти, от дирекцията присъства инспектор, който проверява отговарят ли храните на техническа спецификация, годност, съхранение и след това започваме раздаването, обясни Цветомира Георгиева. Според нея до спирането се е стигнало след като са били получени сигнали със съмнения, че консервите не са добри вкусово и има съмнения за нередности.

След извършената проверка съгласно констативни протоколи от 16-ти и 17-ти август, както и писмо с № 1055 от 26 август 2011 г. на Областна дирекция по безопасност на храните констатациите са, че всички храни са в срок, правилно съхранени, без отклонения, маркировката на храните е идентична с информацията в документите. Изпитаните консерви „лозови сърми-постни”, от които е взета и проба, съгласно протокол № 3457/25.05.2011 г., отговарят по показателите за безопасност и са годни за консумация.

Във връзка с временното спиране на програмата срокът за получаване на помощите се удължава. Така правоимащите бенефициенти ще могат да получат помощите си до 9 септември.

ОС НА БЧК ЛОВЕЧ ОБУЧИ ДОБРОВОЛЦИТЕ СИ НА ТЕМА „ПРИЕМНАТА ГРИЖА:СТЪПКА ПО СТЪПКА”

  • ПДФ

На 24.08.2011 г. в офиса на Секретариата на ОС на БЧК – Ловеч се проведе обучение на доброволците от Български Младежки Червен кръст клуб Ловеч и клуб Тетевен на тема „Приемната грижа: стъпка по стъпка”. Обучението е част от Националната доброволческа информационна кампания за популяризиране и подкрепа на приемната грижа, която ще се проведе през септември във всички 28 области от страната. По време на събитието доброволци от БМЧК ще раздават брошури с информация за това, какво означава да си приемен родител и кои са доставчици на услугата приемна грижа на територията на областта.
Информационната кампания се осъществява в рамките на проект „Програма за предоставяне на услуги и подкрепа на деца и млади хора, напускащи социалните институции”, финансиран от фондация „Велукс” в партньорство с Международната федерация на Червения кръст/Червения полумесец, зона Европа. С реализацията на проекта Български Червен кръст за пореден път заявява съпричастност към съдбата на децата и младежите в риск и се присъединява към усилията приемната грижа да бъде разпозната като кауза на българското общество.

ОС НА БЧК ЛОВЕЧ ОБУЧИ ДОБРОВОЛЦИТЕ СИ НА  ТЕМА „ПРИЕМНАТА ГРИЖА:СТЪПКА ПО СТЪПКА”ОС НА БЧК ЛОВЕЧ ОБУЧИ ДОБРОВОЛЦИТЕ СИ НА  ТЕМА „ПРИЕМНАТА ГРИЖА:СТЪПКА ПО СТЪПКА”ОС НА БЧК ЛОВЕЧ ОБУЧИ ДОБРОВОЛЦИТЕ СИ НА  ТЕМА „ПРИЕМНАТА ГРИЖА:СТЪПКА ПО СТЪПКА”ОС НА БЧК ЛОВЕЧ ОБУЧИ ДОБРОВОЛЦИТЕ СИ НА  ТЕМА „ПРИЕМНАТА ГРИЖА:СТЪПКА ПО СТЪПКА”

ОС НА БЧК ЛОВЕЧ ОБУЧИ ДОБРОВОЛЦИТЕ СИ НА

ТЕМА „ПРИЕМНАТА ГРИЖА:СТЪПКА ПО СТЪПКА”

СТАРТИРА ВТОРИ ТРАНШ ЗА РАЗДАВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НА СОЦИАЛНО СЛАБИ ХОРА

  • ПДФ

ВТОРИ ТРАНШ ЗА РАЗДАВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НА СОЦИАЛНО СЛАБИ ХОРА

По 4 кг ориз, 4 консерви с постни лозови сарми, 2 пакета спагети, 1 пакет грис, 5 пакетчета нишесте, 2 кутии вафли, както и 4 пакета брашно ще се раздават от 15-ти август до 2-ри септември 2011 г. Продуктите идват по програма за разпределение на интервенционните запаси на Европейския съюз и са предвидени за лицата, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление за последния отоплителен сезон, майки (осиновителки), получавали през предходната календарна година месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), правоимащите лица, получавали през предходната календарна година месечна добавка за отглеждане на дете с увреждания, по реда на чл. 8д ЗСПД. За четвърта поредна година като най-бедната страна в Евросъюза получаваме инжекция от интервенционните запаси на ЕС да захлебим по-бедните. В Ловешка област от втори транш правоимащите от 5858 души се увеличават с 1107 души.
Раздаването на продуктите за втори транш ще бъде в обособен пункт в офиса на Секретариата на ОС на БЧК – Ловеч на ул. "Отец Паисий" №9, както и в пунктове в останалите седем общини и временни пунктове за селата.
Първият транш на програмата беше успешен, като от предоставеното количество 83171,600 кг.  за Област Ловеч, беше раздадено количество 59714,400 кг., което е  72% от доставените и остатъчните количества продукти, а спрямо брой бенефициенти е 92% раздадени количества.
Подпомогнатите социално слаби лица изявиха желание за получаване на продукти – боб, леща, олио, захар.

Страница 121 от 131