Кой е онлайн?

В момента има 55 посетителя в сайта

Европейски ориз, консерви и спагети за ХИЛЯДИ БЕДНИ в областта

  • ПДФ

По 5 кг ориз, няколко консерви със сарми, пакети спагети, грис и нишесте, както и 3 кутии вафли започват да раздават през юли в областта. Продуктите идват по програма за разпределение на интервенционните запаси на Европейския съюз и са предвидени за социално слаби. За четвърта поредна година като най-бедната страна в Евросъюза получаваме инжекция от интервенционните запаси на ЕС да захлебим по-бедните. В Ловешка област са 5858 души. Право да получат приблизително 12 кг продукти на човек имат хората, които са получавали енергийна помощ за отоплителния сезон 2010-2011 година от дирекция "Социално подпомагане". По този критерий в община Ловеч се оказват само 1185 души. Броят на нуждаещите се, разбира се, е много по-голям. Затова е предвиден и втори транш с раздаване на хранителни продукти, в който ще попаднат допълнително още 1107 души. Това са семейства с болни деца, осиновители и самотни майки.

Раздаването на продуктите за първи транш ще бъде в обособен пункт н офиса на Секретариата на ОС на БЧК на ул. "Отец Паисий" №9 от 11.07.2011 г. до 29.07.2011 г.

Доброволците от четири НПО организации разиграха игра под надслов „Време е да прогледнем”

  • ПДФ

игра под надслов „Време е да прогледнем”На 26.06.2011 г. доброволци от четири организации - БЧК, Местен център за работа с доброволци към РБ”Проф.Беню Цонев”, Сдружение „Ловеч днес” и Сдружение „Знание” организираха игра в четири пункта в гр.Ловеч под надслов „Време е да прогледнем”. Те отбелязаха Международния ден срещу наркоманията като задаваха въпроси на три отбора от деца, които се включиха в инициативата. При всеки верен отговор отборът получаваше част от пъзел, който образуваше мотото.

продължава>

Доброволците от четири НПО организации преминаха обучение за превенция срещу наркоманията

  • ПДФ

обучение за превенция срещу наркоманията

На 24.06.2011 г. доброволци от четири организации - БЧК, Местен център за работа с доброволци към РБ”Проф.Беню Цонев”, Сдружение „Ловеч днес” и Сдружение „Знание” преминаха обучение на тема „Превенция за борба с наркотиците”. Лектор бе г-н Валентин Вутов – младши експерт „Превантивно информационен център за борба с наркотиците”.

продължава>

Нов клуб БМЧК

  • ПДФ

Защо Клуб към БМЧК?!

КЛУБ „ Мисъл Идея Грижа

Създаването  на 22.06.2011 г. на Клуб  „ МИГ” е предизвикателство и промяна за децата от Институцията. 2011г. е Европейска година на доброволчеството.

Основната цел е свързана с изграждане и развитие на социална отговорност, придобиване умения за обществено полезна и значима дейност.

Особено внимание се обръща на развитие способностите на Децата свързани с получаване на знания, формиране на практически умения за адаптивно и позитивно поведение за справяне с изискванията и предизвикателствата на ежедневието.

Промяната на обществения стереотип в отношението към Децата настанени в Институция.Гражданската позиция и обществена ангажираност.

Начинът по който тези Деца възприемат себе си е белязан от несигурност и хаос. Едно от най-слабите места е в сферата на тяхната социална самооценка САМОЧУВСТВИЕТО ЧЕ МОГОТ ДА СЪЗДАВАТ И ПОДДЪРЖАТ ПЪЛНОЦЕННИ И ЕМОЦИОНАЛНИ КОНТАКТИ С ДРУГИТЕ В ОБЩЕСТВОТО – ВРЪСТНИЦИ И ВЪЗРАСТНИ.

Страхът от обиди, отхвърляне и унижение ги съпътства навсякъде. Срамът е белязал ежедневието им. Затова в много случаи, те се превръщат в мишена , попадат в клопката на други извън Институцията с асоциално и престъпно поведение.

Създаването на Клуб „МИГ” към БМЧК е възможност за емоционално и социално израстване на Децата свързана с основните линии на развитие – познавателните възможности от една страна и с личностовото съзряване от друга.

БЧК и БМЧК е житейски курс по емоционална и социална компетентност. Уроците  символизират ключа към Доброто и Надеждата.

Усвояването и прилагането на социално значими, жизнено важни знания, умения и навици от Децата в Институция е КУЗА, формираща общата цел и идентифицираща всички НАС като заинтересовани страни.

КЛУБ „ Мисъл Идея Грижа”КЛУБ „ Мисъл Идея Грижа”КЛУБ „ Мисъл Идея Грижа”

ДОБРОВОЛКА НА МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ ЛОВЕЧ ИЗНЕСЕ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА „МЕЖДУНАРОДНО ХУМАНИТЕРНО ПРАВО”

  • ПДФ

На 09.09.2011 г. в Хж клас на ГЧЕ „Екзарх Йосиф І” Стефани Вълчева – доброволец към БМЧК клуб Ловеч изнесе презентация на тема „Международно хуманитарно право” в часа по „Етика и право”. Тя обясни ролята на международното хуманитарно право в дейността на БЧК като част от 186-те държави членки на Червен кръст и Червен полумесец. В качеството си на уникална институция в страната, която допринася последователно за разпространението на международните хуманитарни ценности, националното дружество набляга върху стремежа си за постигането в България на разбиране, зачитане и подкрепа на основните принципи на червенокръсткото движение и международните норми на хуманитарното право и човешките права, с цел утвърждаване нагласата за предотвратяване на насилието, човешкото страдание и проявите на нетолерантност.

Подписаните и ратифицирани от почти всички държави-членки на ООН Женевски конвенции от 1949 г. и Допълнителните протоколи към тях от 1977 г., чийто инициатор и пазител е МКЧК, са измежду малкото договори, в които е включено изричното изискване съдържанието им да бъде широко оповестено.

ДОБРОВОЛКА НА МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ ЛОВЕЧ ИЗНЕСЕ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА „МЕЖДУНАРОДНО ХУМАНИТЕРНО ПРАВО”

Страница 123 от 131